GOTT LIV FÖR ALLA


Gott liv – för alla

Workshops för professionella och anhöriga

kring familjelivet med komplex funktionsnedsättning


Vad kan det innebära att få ett barn

med en komplex funktionsnedsättning?


När ett barn föds med en funktionsnedsättning

hamnar familjen i en omvälvande och ny livssituation.

Många olika aktörer inom vård och omsorg involveras i familjens liv. Beroende på hur komplex funktionsnedsättningen är, och ju mer medicinsk problematik barnet har, ökar antalet kontakter dramatiskt. Ibland är det osäkert hur länge barnet kommer att leva eftersom en vanlig förkylning kan leda till exempelvis svårbehandlad lunginflammation. Detta påverkar alla familjemedlemmars liv i mycket hög grad.


Forskning visar att antalet skilsmässor och förekomsten av utbrändhet och depression är högre i dessa familjer och att både yrkesliv och det sociala livet påverkas märkbart, liksom att barnets mående i hög grad är kopplat till hur mycket tid och energi föräldrarna lägger ned.


I boken ”När du ler stannar tiden” beskriver Anna Pella livet med sin dotter Agnes som föddes med en svår hjärnskada. Här tar hon upp vägen från att familjen får besked, kris- och sorgreaktioner, omgivningens påverkan och den krokiga vägen fram till att försöka skapa ett så gott liv som möjligt för hela familjen.


Varför behövs Gott liv för alla?


Ett tidigt stöd med bra bemötande och direktsamverkan mellan aktörerna – liksom ett helhetsperspektiv på alla familjemedlemmar – är viktiga faktorer som kan bidra till att familjen fortare kan hitta verktyg för att skapa ett så gott liv som möjligt.


Vi vill öka kunskapen om vad familjer kan behöva för att kunna leva ett gott liv genom att visa på goda exempel och skapa samtal mellan deltagarna om hur just de kan agera eller tänka i sin roll som professionell eller anhörig.


Vi vill fokusera på hur professionellas bemötande och förmåga till samarbete påverkar vårt barns mående och vårt sätt att se på och hantera vår situation.


Men också på hur vi som föräldrar kan hitta sätt att använda vår energi konstruktivt, plocka fram ”föräldrakraften” och ta rodret över familjens

situation.

Hur gör vi detta?


Vi vill skapa workshops som bidrar till en process som ger de som deltar, inklusive oss, nya insikter och ny kunskap.


Med hjälp av workshops för professionella och

anhöriga kommer deltagarna att få möjlighet att

reflektera kring de tre olika faserna kris, acceptans och anpassning, som många familjer går igenom. På så sätt ges möjlighet att få syn på sig själv och sin egen roll och vad man eventuellt vill försöka förändra.


Våra workshops utgår från boken ”När du ler stannar tiden” och utifrån givna frågeställningar får deltagarna därefter reflektera tillsammans i olika övningar.


Den övergripande målsättningen är att alla deltagare har möjlighet att komma till tals och utbyta erfarenheter och kunskap.


Hur går det till?


Vi vänder oss till professionella som möter eller fattar beslut kring barn med komplexa funktionsnedsättningar, till exempel förlossningsvård, barnhälsovård, barnsjukvård, habilitering, kommunala verksamheter och försäkringskassa. Vi vänder oss också till föräldrar och andra anhöriga. Vi skräddarsyr upplägget efter målgruppens behov. Vi är flexibla och öppna för särskilda önskemål om upplägg. Som standard erbjuder vi:


1. Workshop 45 minuter

Ett smakprov från vår längre workshop med

1-2 praktiska övningar.


2. Workshop 90 minuter

Workshop med 4-6 korta övningar som visar hur

vägen från krisreaktion till acceptans och anpassning

av familjens livvsituation kan se ut.


3. Workshop halv- eller heldag

Workshop med både korta och långa övningar som fördjupar deltagarnas kunskap om hur vägen från krisreaktion till acceptans och anpassning av familjens livvsituation kan se ut.


Kontakta Anna eller Lotta för offert.

Kontakt

Ett gott liv – för alla


Anna Pella
anna@gottlivforalla.se

+46 - (0)768 33 95 26


Lotta Frecon

lotta@gottlivforalla.se

+ 46 - (0)703 50 85 75


Gott liv för alla drivs av Pella Produktion AB.

Foto på Anna och Lotta: Agneta Heins
WORKSHOPS PÅ GÅNG 2019

27/8 & 3/9: Avancerad barnsjukvård i hemmet.

3/10: Anhörigveckan i Österåker/Täby.

7/11: Regiondag psykologer och kuratorer inom habiliteringen i Skåne. 

Tidigare medverkan 2018-2019:

Barnboksbibliotekarier, Kalmar län

Kommunikationskarnevalen, Göteborg

Anhörigutbildning, Jönköping

Habiliteringens verksamhetsdag, Jönköping

Assistansanordnare, Stockholm

Bibliotekens nationella Äppelhyllekonferens

Habiliteringens nationella kvalitetskonferens

Distriktssköterskedagar i Västerbotten

Anhörigriksdagen, Varberg

Socialstyrelsens kick-off för BHV-utbildare

SPSMs föräldrahelg

Konferensen Livets möjligheter

 

Övriga framträdanden >>

"Vi är jättenöjda med workshopen som gav oss en hel del nya infallsvinklar och även bekräftade oss i vårt arbetssätt och tänk. Det är alltid värdefullt att få diskutera förhållningssätt och med er inkännande, kompetenta och personliga inramning skapade ni verkligen förutsättningar för dialog. Workshopen med er var en väl värd investering!"


Charlotte Templeton, Verksamhetschef God Assistans

Anna Pella, journalist och författare.

”Jag är trebarnsmamma och bor i Åkersberga utanför Stockholm tillsammans med min man. Min äldsta dotter Agnes föddes 2003 och har en medfödd hjärnskada. Vi kastades in i en ny värld och så småningom förstod vi att hjärnskadan innebar en svår flerfunktionsnedsättning med blindhet och medicinska problem som innebar en oviss framtid. Jag arbetar som frilansjournalist med inriktning mot familjeliv och funktionsnedsättning. 2017 kom min bok ”När du ler stannar tiden” som handlar om vår familjs liv med Agnes. Jag har nyligen kommit ut med barnboksserien Funkisfamiljen.Lotta Frecon, pedagog och projektledare.

”Jag är tvåbarnsmamma och bor i Mälarhöjden

söder om Stockholm tillsammans med min man

och två bonusbarn.

Min äldsta dotter Vilma föddes 2007 och bär på den sällsynta diagnosen Smith-Lemli-Opitz syndrom (SLO) som i hennes fall lett till en svår flerfunktionsnedsättning.

Jag är gymnasielärare och biolog och brinner för tvärvetenskaplig utbildning och folkbildning, och arbetar även som projektledare i olika landsöverskridande projekt för våra elever.”